Meni Zapri

ZASTARANJE PREŽIVNINE

Splošno prepričanje, da preživninska obveznost ne zastara, je zmotno.

Zastaranje pomeni, da pravica zahtevati izpolnitev obveznosti, torej plačilo preživnine, preneha. Tudi pravica zahtevati plačilo (že

določene) preživnine preneha s potekom določenih rokov in ni “večna”.

Zato – v kolikor preživninski zavezanec že določene preživnine ne plačuje ali je ne plačuje v celoti – poskrbite za pravočasno izterjavo, da ne boste prepozni.