Meni Zapri

ZVIŠANJE CEN MATERIALOV

Zaradi daljšega časovnega trajanja gradbenih projektov se v današnjem času hitrega višanja cen lahko zgodi, da se cene materialov, surovin ali dela od sklenitve pogodbe med izvajalcem in naročnikom gradbenih del do zaključka del precej spremenijo. V izogib sporom je zato dobro vedeti kako, v katerih primerih in za koliko lahko izvajalci zahtevajo zvišanje cene za dela.