Meni Zapri

Nataša Jovičić

ODVETNICA

O meni

Večna optimistka in človek akcije. Verjamem, da se vse da, če se hoče, da zmoremo veliko več, kot si mislimo in da obstaja rešitev za vsak izziv in vsako situacijo. Ker… Zakaj pa ne?!
Vsak dan začnem z zavedanjem, da je dan brez smeha vržen stran in da so ljudje s cilji uspešni zato, ker vedo, kam so namenjeni. Vztrajno sledim svojim visoko zastavljenim ciljem in uspešno združujem več različnih vlog in interesov: pravnice, podjetnice, inštruktorice različnih skupinskih vadb, študentke doktorskega študija, predavateljice, mame, partnerke, prijateljice, hčerke, ljubiteljske kuharice, občasnega foto modela, navdušenke nad adrenalinskimi podvigi, različnimi vrstami športa, glasbo, miselnimi igrami, druženji, dobrimi knjigami, osebnostno rastjo, umetnostjo in še bi lahko naštevala. Osebne lastnosti, ki me odlikujejo, pa so zagotovo natančnost, zanesljivost, točnost, vztrajnost, samoiniciativnost, samostojnost, skrbnost, energija in optimizem.

Moj poklicna pot

Moja pot v pravu se je pričela že v času študija, in sicer v Državnem zboru Republike Slovenije in notarski pisarni notarja Staneta Krainerja v Radovljici. Nadaljevala se je po opravljeni diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2010 z zaposlitvijo na Oddelku za gospodarstvo Občine Jesenice. Sprva kot pripravnica, nato pa sem kot Višja svetovalka III opravljala najzahtevnejše pravne naloge tega oddelka, med drugim pripravo občinskih odlokov, izvedbo postopka podelitve koncesije, vodenje mednarodnih projektov in postopkov razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, sodelovanje v različnih komisijah, odborih in sejah občinskega sveta, ipd. V vmesnem času sem bila osem mesecev poleg službe še sodniška pripravnica na Okrožnem sodišču v Kranju, potem pa sem leta 2014 uspešno opravila Pravniški državni izpit in se nato kot Višja pravosodna svetovalka III (PDI) – strokovna sodelavka zaposlila na Okrožnem sodišču v Ljubljani, Oddelku za gospodarsko sodstvo. V štirih letih samostojnega vodenja sodnih sporov na širokem področju gospodarskega sodstva sem pridobila široko znanje gospodarskega prava, vključno s specializiranim področjem prava intelektualne lastnine in neprecenljive izkušnje. Kljub velikemu zanimanju in veselju do te zaposlitve, sem zapustila varno zavetje službe za nedoločen čas v javni upravi in se podala na samostojno pot, izven okvirov cone udobja in novim izzivom naproti. In ni mi žal!

“Menim, da s svojim znanjem in izkušnjami lahko pripomorem tako pri preventivi kot tudi pri reševanju sporov. Svojim strankam pomagam pri urejanju odnosov v poslovnih in osebnih zadevah, rešitvi sporov ter uredim njihove poslovne in osebne odnose skladno z njihovimi interesi in v njihovo korist.”

V letu 2018 sem bila imenovana v Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe Občine Jesenice za obdobje 2018 – 2022 ter v Strokovno komisijo za izvedbo postopka Javnega razpisa o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Jesenice za obdobje 2019 – 2022. V letu 2019 sem bila imenovana tudi za članico v Svet Vrtca Jesenice.

 

Od 14. maja 2021 pa sem vpisana v imenik odvetnikov kot
samostojna odvetnica s sedežem Odvetniške pisarne na Jesenicah.

Izobrazba in izobraževanja

 • v teku Doktorski študij III. stopnje, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 2021 Odvetniška šola, Odvetniška zbornica Slovenije, Portorož
 • 2017 Poravnalni narok, Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, Ljubljana
 • 2016 Simulacija glavne obravnave v pravdnem postopku, Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, Ljubljana
 • 2016 Gospodarskopravna šola 2016, Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, Portorož
 • 2016 Zaslišanje prič, Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, Ljubljana
 • 2016 Konferenca Evropski patent z enotnim učinkom: priložnost ali izziv, Urad RS za intelektualno lastnino, Evropski patentni urad, Ljubljana
 • 2016 24. posvetovanje “Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije“, Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Inštitut za gospodarsko pravo Maribor, Portorož
 • 2015 Gospodarskopravna šola 2015, Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, Portorož
 • 2014 Pravniški državni izpit, Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana
 • 2013 Dodeljevanje državnih pomoči, Združenje občin Slovenije, Ljubljana
 • 2010 Strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka, Ministrstvo za javno upravo, Upravna akademija, Ljubljana
 • 2010 Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

Nataša Jovičić