Meni Zapri

NOVOSTI NA PODROČJU DAVKOV

Nekatere spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki se uporabljajo že od 1. 1. 2022, so:

  1. Dvig splošne olajšave: splošna davčna olajšava za vse davkoplačevalce se je z letošnjim letom povečala na 4500 evrov.
  2. Obdavčitev najbolje plačanih se iz dosedanjih 50 % zniža na 45 %.
  3. Vrača se seniorska olajšava: davčnim rezidentom se po dopolnjenem 70. letu starosti prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 1.500 € letno.
  4. Davek na kapitalski dobiček: kapitalski dobički se po 15 letih ne obdavčijo več.
  5. Znižala se je stopnja davka od obresti, dividend, kapitalskih dobičkov in najemnin.