Meni Zapri

Upravno pravo

  • zastopanje v upravnih postopkih in upravnih sporih,
  • sodelovanje v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj in drugih postopkih gradnje,
  • zastopanje v inšpekcijskih postopkih,
  • zastopanje v postopkih davčno-inšpekcijskega nadzora,
  • postopki pred državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil,
  • postopki pridobivanja dovoljenj za bivanje in državljanstva,
  • javni razpisi in javna naročila.