Meni Zapri

Obligacijsko pravo

  • svetovanje pred sklenitvijo različnih pogodb,
  • pregled, sestava in razlaga vseh vrst pogodb (kupoprodajna, posojilna, posodbena, najemna, darilna, menjalna, podjemna, itd.),
  • pomoč pri uveljavljanju pravic in obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb ter pregled ali sestava potrebne dokumentacije,
  • celovita ureditev pogodbenih razmerij,
  • zastopanje strank v postopkih pred sodiščem v vseh sporih iz obligacijskih razmerij,
  • vlaganje odškodinskih zahtevkov in zastopanje strank pred sodiščem v nadaljnjih sodnih postopkih.