Meni Zapri

Gospodarsko pravo

 • svetovanje na področju gospodarskega prava,
 • pregled ali sestava vseh gospodarskih pogodb,
 • pregled ali sestava aktov za ustanovitev gospodarskih družb,
 • pregled ali priprava dokumentacije za preoblikovanje gospodarskih družb,
 • sestava internih aktov, potrebnih v podjetju,
 • pomoč pri prijavah na različne razpise,
 • pomoč pri sodelovanju z drugimi družbami, posamezniki in organi javnega sektorja,
 • svetovanje pri ustanovitvi družb, korporacijskem prestrukturiranju in upravljanju družb,
 • zastopanje v gospodarskih sporih pred sodiščem,
 • svetovanje in sodelovanje v pogajanjih med gospodarskimi subjekti pri sklepanju pravnih poslov,
 • vodenje in zastopanje na skupščinah gospodarskih družb,
 • zavarovanje in izterjava terjatev.