Meni Zapri

SKRAJŠANJE TRAJANJA BOLNIŠKE ODSOTNOSTI V BREME DELODAJALCA

Državni zbor je potrdil noveli Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V skladu z novelama se bo obdobje nadomestila za bolniško odsotnost zaposlenih, ki se izplačuje v breme delodajalca, skrajšalo s sedanjih 30 delovnih dni na 20 delovnih dni, vendar največ 80 dni na leto. Enako bo veljalo za samostojne podjetnike, ki sami nosijo breme stroškov zaradi bolniške odsotnosti.
Spremembe, ki sta jih prinesli noveli, bodo začele veljati 1. marca 2022.