Meni Zapri

Delovno pravo

  • svetovanje glede pravic in dolžnosti iz delovnega razmerja,
  • pregled ali sestava pogodb o zaposlitvi,
  • sestava sporazumne prekinitve pogodbe o zaposlitvi,
  • sestava redne in izredne odpovedi s strani delodajalca ali delavca, sestava ostale dokumentacije v postopku odpovedi in vodenje skozi postopek,
  • svetovanje glede neplačanih dohodkov iz delovnega razmerja,
  • pregled ali sestava notranjih aktov delodajalca,
  • zastopanje delavcev v disciplinskih postopkih,
  • vodenje disciplinskih postopkov delodajalca,
  • zastopanje pred delovnimi in socialnimi sodišči.