Meni Zapri

POENOSTAVLJENO UVELJAVLJANJE PRAVICE DO NADOMESTILA PREŽIVNINE

Sprejeta sprememba Zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS), ki se bo začela uporabljati 1. septembra, skrajšuje čas in poenostavlja uveljavljanje pravice do pridobitve nadomestila preživnine ter omogoča upoštevanje dejanskega stanja pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.