Meni Zapri

Dodatna ponudba za podjetja

OBČASNO PRAVNO SVETOVANJE NA SEDEŽU PODJETJA

Nimate toliko pravnega dela, da bi imeli zaposlenega pravnika, imate pa več pravnih vprašanj, ki se vam zastavljajo ob vašem delu? Ali pa so vaši pravniki zasuti z delom in ne zmorejo vsega sami? Potrebujete le drugo, objektivno mnenje ali svež pogled na situacijo? Zakaj ne bi imeli pravnika na voljo v vašem podjetju le nekajkrat na mesec oz. kolikor bi ga potrebovali, na termin, ki si ga izberete sami? Na termin, ki ga določite sami ter za časovni okvir, ki ga določite sami (npr. eno uro tedensko, dve uri mesečno, ipd.) sem na sedežu vašega podjetja za pravno svetovanje na voljo tako vam kot tudi vsem vašim zaposlenim, ki imajo pravna vprašanja v zvezi z delom ali zasebne narave.

Cena je odvisna od želenega časovnega okvira svetovanja in stalnosti sodelovanja, zato me kontaktirajte in skupaj bomo našli časovni okvir in ceno, ki vam ustreza.

CELOSTEN PREGLED AKTOV IN DOKUMENTACIJE

Ste naveličani tega, da imate neurejeno ali pomanjkljivo dokumentacijo? Vas skrbijo kazni inšpekcijskih organov? Ker niste pravniki, ne morete vedeti, kaj vse morate imeti, ob obilici obveznosti pa zagotovo niti nimate časa spremljati hitro spreminjajoče se zakonodaje. Zakaj ne bi tega končno uredili in si s tem prihranili veliko skrbi in slabe volje? Ko se vi ukvarjate z vašo strokovno dejavnostjo, jaz na željen termin na sedežu vašega podjetja pregledam vašo obstoječo dokumentacijo in akte. Pregled prilagodim vsakemu podjetju posebej (glede na dejavnost, velikost in druge pomembne dejavnike), po njem pa prejmete pisno poročilo o stanju ter o tem, katere akte in dokumentacijo bi glede na vašo organizacijsko obliko in dejavnost še morali imeti, pa jih nimate.

Cena: 150,00 EUR za pregled in pisno poročilo o stanju ter manjkajočih aktih in dokumentaciji z obrazložitvijo podlage, ki od vas zahteva manjkajočo dokumentacijo.

PREDAVANJA

Se vam pri delu in urejanju dokumentacije pojavljajo vprašanja ali želite sami celovito urediti določeno (pravno) področje? Ne veste, kje poiskati vse odgovore? Niste strokovnjak na tem področju in niti nimate časa, da bi pregledali obsežno zakonodajo in sodno prakso ter našli odgovore na določeno vprašanje ali znali to prenesti v prakso?
Za odgovore na vsa vprašanja z določenega področja in razlago potrebnega pravnega okvirja ali podlage, na termin, ki ga določite sami, izvedem predavanje na določeno temo ali področje, ki vas zanima. Na njem vsebinsko obdelamo ozko strokovno pravno področje, po predavanju pa imate na voljo čas za vaša konkretna vprašanja v zvezi s tem področjem, katera mi lahko posredujete tudi pred predavanjem. Tako v kratkem času (okvirno v dveh urah) dobite teoretično podlago za ureditev področja, praktične nasvete za lažjo implementacijo teorije v prakso ter odgovore na specifična vprašanja, ki se nanašajo na vašo konkretno situacijo ali obliko podjetja.

Cena: 150 EUR za predavanje na želeno temo (1h) in odgovore na prej poslana vprašanja (okvirno pol ure, po potrebi tudi dalj časa)

TEME PREDAVANJ

GOSPODARSKO PRAVO

 1. NOVOSTI NA PODROČJU GOSPODARSKEGA PRAVA V LETU 2019
  1. CELOSTEN PREGLED NOVOSTI (poročanje v zvezi z embalažo, spremembe v zvezi z najemninami, nove pristojnosti inšpektorjev, itd)
  2. PODROBNO O POSAMEZNI NOVOSTI
 2. GRADBENI ZAKON
  1. SPLOŠNO, POVZETEK CELOTNEGA ZAKONA
  2. BISTVENE NOVOSTI IN SPREMEMBE
 3. SODNE TAKSE V SODNIH POSTOPKIH
  1. KDAJ, KOLIKO, VRAČILA
  2. OPROSTITEV, ODLOG IN OBROČNO PLAČILO SODNIH TAKS
 4. IZVRŠILNI POSTOPEK
  1. IZVRŠBA NA PODLAGI VERODOSTOJNE LISTINE – kaj, kdaj, kdo, kako, postopek, itd
  2. NADALJEVANJE POSTOPKA PO NEUSPEŠNI IZVRŠBI ali V PRAVDI – kdaj, zakaj, kako, tek postopka, itd
 5. AVTORSKO PRAVO
 6. POSLI V ZVEZI Z NEPREMIČNINAMI
  1. CELOTEN POSTOPEK VSEH POSLOV V ZVEZI Z NEPREMIČNINAMI
  2. PRODAJA ALI NAKUP NEPREMIČNIN – predpogodba, predhodni postopki , pogodba, postopek, davki, itd
  3. NAJEM ALI ODDAJA NEPREMIČNIN – pogodba, postopek, poročanje, dodatni akti po ZPPDFT
 7. STEČAJNI POSTOPKI
  1. SPREMLJANJE,POSLEDICE STEČAJA, PRIJAVA TERJATEV, ITD
  2. IZPODBIJANJE DOLŽNIKOVIH PRAVNIH DEJANJ

DELOVNO PRAVO

 1. TIPIČNE IN ATIPIČNE OBLIKE POGODBE O ZAPOSLITVI
  1. POGODBE ZA DOLOČEN ČAS
  2. JAVNA DELA
  3. POZ ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS
  4. DELO NA DOMU
  5. AGENCIJSKO DELO
 2. OPRAVLJANJE DELA NA DRUGIH PODLAGAH
  1. ZAČASNO IN OČASNO DELO UPOKOJENCEV, DIJAKOV, ŠTUDENTOV
  2. POGODBE CIVILNEGA PRAVA
  3. VOLONTERSKO PRIPRAVNIŠTVO
  4. DELO, KI SE NE ŠTEJE ZA DELO NA ČRNO
 3. POGODBENA SVOBODA PRI SKLEPANJU POGODBE O ZAPOSLITVI
 4. KAKO SPREMENITI POGODBO O ZAPOSLITVI
 5. PRENEHANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 6. DELAVEC JE PRIDOBIL STATUS INVALIDA …KAJ SEDAJ?
 7. KAJ NAJ UPOŠTEVAM: ZAKON, NOTRANJE AKTE ALI KOLEKTIVNO POGODBO?
 8. KAJ JE POTREBNO PAZITI PRI SESTAVLJANJU NOTRANJIH AKTOV?
 9. Najpogostejše kršitve –delovna inšpekcija
 10. Akti, ki jih mora imeti vsak delodajalec – namen in cilj akta
 11. POGODBE ZA DOLOČEN ČAS ALI PODJEMNE IN AVTORSKE POGODBE
 12. PREMESTITEV DELAVCA: KAKO?
 13. ZAPOSLOVANJE TUJIH DELAVCEV
 14. MEDIACIJE: DELAVEC IN DELODAJALEC

DRUŽINSKO PRAVO

 1. SPLOŠEN PREGLED NOVEGA DRUŽINSKEGA ZAKONIKA
 2. BISTVENE NOVOSTI NOVEGA DRUŽINSKEGA ZAKONIKA (IN SPREMEMBE V PRIMERJAVI Z ZAKONOM O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH)
 3. POGODBA O UREJANJU PREMOŽENJSKOPRAVNIH RAZMERIJ MED ZAKONCEMA
 4. VLAGANJE V NEPREMIČNINO ZAKONCA, VLAGANJA V PODJETJA IN PODJETNIŠKO SKUPNO PREMOŽENJE ZAKONCEV PO NOVEM DRUŽINSKEM ZAKONIKU

MEDIACIJA

 • 7 RAZLOGOV ZAKAJ JE SPORE BOLJE REŠEVATI Z MEDIACIJO
 • KAJ LAHKO SAMI NAREDIMO ZA PREPREČEVANJE KONFLIKTOV?
 • VSI SMO MEDIATORJI – ZAKAJ?

TIME MANAGEMENT

KAKO ORGANIZIRATI ČAS IN POVEČATI PRODUKTIVNOST