Meni Zapri

ZASTARANJE PREŽIVNINE

Splošno prepričanje, da preživninska obveznost ne zastara, je zmotno. Zastaranje pomeni, da pravica zahtevati izpolnitev obveznosti, torej plačilo preživnine, preneha. Tudi pravica zahtevati plačilo (že…